Muusikavaldkonna roheraider

Koostöös Tallinn Music Weeki (TMW) ja Viljandi pärimusmuusika festivaliga on valminud Tallinna muusikasektori roheraider ehk juhend korraldajatele. Roheraideris on välja toodud soovitused keskkonnahoidlike sündmuste korraldamiseks. Lisatud on ka praktilised näited. Roheraider aitab korraldajal lihtsamini siduda korralduspõhimõtted ÜRO säästva arengu eesmärkidega.

Roheraideri valmimise raames viidi Eesti muusikaorganisatsioonide seas läbi käibel olevate keskkonnasäästlike lahenduste ja tulevikuvõimaluste teemaline küsitlus ning kaardistati kodu- ja välismaiste ekspertide osalusel toimuvates ümarlaudades nii häid valdkondlikke näiteid kui ka murekohti. Käsitletavad teemad ulatusid toitlustusest transpordi, energia- ja ressursitõhususeni ning ümbruskonna ja kogukonnaga arvestamisest kestlike sündmuste edukust määrava kommunikatsioonini. Videosalvestused ümarlaudadest.

Projekt sai teoks TMW ja Viljandi pärimusmuusika festivali koostöös, rakendades mõlema festivali keskkonnateadlikke aluspõhimõtteid ning TMWi korraldava ettevõtte Shiftworks kestliku arengu eesmärke. Tuginedes ka Tallinna rohelise pealinna 2023 strateegiale ja Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 keskkonnategevuse raamistikule, kaasatati UNESCO muusikalinna Tallinna toel valmindu projekti parim valdkondlik teadmine ja kogemus.

ROHERAIDER

Roheraider on jagatud kaheksas punktiks, alustades eneseanalüüsist, kattes suuremad keskkonnamõju tekitajad korralduses, ja lõpetades kommunikatsiooniga. Igas alapeatükis on välja toodud võimalikud tegevused nii miinimumtasemel kui ka edasijõudnud vaates. Tegevuste juures on konkreetsed näited Tallinna, muu Eesti või välissündmuste korraldajatelt.

Samuti leiab igas alapeatükis viiteid lisainfo allikatele, detailsemaid soovitusi või täiendavaid tööriistu valdkonnaga tegelemiseks oma üritusel. Kui konkreetset valdkonda reguleerivad Tallinna linna või riigi tasandil määrused või seadused, on ka need välja toodud.

Tutvu roheraideriga SIIN