Regilaulu podcast

Projekt "Regilaulu podcast" ehk maakeelse nimega taskuhääling kutsuti ellu, et pakkuda kuulajatele ja lauljatele ehedas esituses eesti iidseid regilaule, juhtida tähelepanu nende laulude poeetilisele vormile ja laulukõlale ning tuua tagasi lauldud regivärsi kaduma kippuvat funktsiooni.

9. veebruarist alates avaldame osade kaupa "Regilaulu podcastide" teise hooaja, kus esitavad regilaule Liisi Koikson, Peeter Tooma, Anne Türnpu, Andreas Kalkun, Kärt Johanson, Lauri Õunapuu, Margus Põldsepp, Mari Lepik, Tuule Kann ja Jaak Johanson.Regilaulu Podcast

Regilaul on Eesti kultuuri tüvitekst, mis väärib kindlasti laiemat kasutamist: siia on kätketud meie rahva tuhandete aastate vältel korjunud ellujäämisstrateegia ja maailma mõistes eriline kunstiline omapära.

Eesti Rahvaluule Arhiivis säilitatakse pea miljonit rahvalaulu ning tänu arhiivi fanaatilistele ja südamlikele teaduritele on välja antud trükiseid, albumeid ja võrguandmebaase, kust iga huviline võib leida tuhandeid viise ja tekste. Nimetatud võimalused sarnanevad siiski pigem muuseumi külastuse kui elavas traditsioonis oleva laulukultuuriga. On aga lihtsaid ning karismaatilisi eesti inimesi, kelle jaoks need iidsed laulud on väga tähenduslikud oma elulisuses ning ilus - otsekui värske kodueesti õhk, milleta kodu ei oleks kodu.

"Regilaulu podcastid" alustab kümne regilaulu ja lauljaga Eesti eri paigust ning ajastutest. Kõik laulud on tihedates sidemetes oma lauljatega, igal laulul ja lauljal on oma lugu, mille aitas sõnadesse seada ja salve lugeda kirjanik Indrek Koff. Esimesteks eeslauljateks regilaulu podcastidel on Peeter Volkonski, Liisi Koikson, Celia Roose, Meelika Hainsoo, Priit Pedajas, Kaido Kama, Mari Kalkun, Timo Kalmu, Ando Kiviberg ja Lauri Õunapuu.

Nõu ja jõuga oli abiks Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur ja ERA helikogude haldaja Janika Oras.

Kujunduse aluseks võetud fotol on 91aastane Tõstamaa laulik Liisu Orik ja kolm põlve järeltulijaid 1961. aastal.
Foto: Richard Hansen. Eesti Rahvaluule Arhiiv