Kestlik festival

Kestlikkus on festivali üks põhiväärtustest ning see hõlmab meie jaoks nii sotsiaalseid kui keskkondlikke aspekte. Kestliku festivali põhimõtteid järgides hoiame ja kaitseme meie festivalil osalejaid ja keskkonda.

SOTSIAALSELT KESTLIK FESTIVAL

VÕRDNE KOHTLEMINE JA OSALEJATE HEAOLU

Meie festivalile on oodatud kõik, sõltumata soost, vanusest, päritolust, nahavärvist, veendumustest ning me ei toeta diskrimineerimist. Meie jaoks on olulised Eesti paikkondlik kultuur ja traditsioonid. Teeme kõik, et neid edasi kanda, väärtustada ning hoida. Samavõrra peame lugu teistest maailma kultuuridest ning kutsume festivalile erinevate

kultuuride ja traditsioonide esindajad, et tutvustada ja hoida maailma mitmekesisust.

Suhtume sõbralikult ja austusväärselt meid ümbritsevatesse inimestesse ning keskkonda. Meie jaoks on oluline nii meie külastajate, esinejate, koostööpartnerite kui meeskonna liikmete heaolu ning pingutame selle nimel, et luua

avatud ja samas turvaline keskkond festivali nautimiseks.

Pakume võimalust festivali külastada soodsamatel tingimustel vähemkindlustatud sihtrühmadel ning kaasame

festivali korraldajate hulka erinevast soost, vanusest, rahvusest liikmeid.

LIGIPÄÄSETAVUS

Meie festivalile on väga oodatud kõik muusikahuvilised. Raske puudega isiku saatja pääseb festivalile tasuta. Soovitame ratastooli kasutajatel ning lapsevankriga külastajatel kasutada festivali passialasse sisenemiseks Vabaduse platsi pääslat. Enamikele kontserdi- ja õpitoapaikadele on ligipääs tagatud, ent mõnda kohta pääsemine võib ilma kõrvalise abita olla raskendatud (Kaevumägi, Jaani kirik). Bonifatiuse gildi saali on võimalik pääseda ainult trepist. Mitmed festivali kontserdipaigad ning toiduhoov asuvad ajaloolises lossimägede piirkonnas, kus looduslikud pinnavormid võivad raskendada liikumist ning ligipääsetavust. Vanalinna ala asub Lossi tänaval, kus esineb

linnaruumile kohaselt kõnniteede äärekivisid ning osaliselt munakivisillutist.

Invatualetid asuvad toiduhoovi juures Vabaduse platsi ääres, festivali telklas Pauluse kiriku aias, Pärimusmuusika Aidas ning lauluväljaku abihoones.

Festivali koduleht on sobilik vaegnägijatele.

Kui vajad abi, küsi lähimalt korraldajalt (festivali särgi ja kaelakaardiga), G4S'i turvatöötajalt, helista festivali staapi telefonil +373 5814 4114 või heaolu pealikule telefonil +372 55 674 992.

ROHELINE FESTIVAL

Meile on oluline korraldada festivali võimalikult keskkonnahoidlikult — ainult sel viisil saame suursündmust korraldades hoida looduskeskkonda, kus eesti pärimuskultuur on sündinud ja elab.

DEKORATSIOONID & TAASKASUTUS

Festivali lava- ja ala dekoratsioonide loomisel ning valmistamisel on arvestatud väärtustava taaskasutuse ja nulljäägilise disainipraktika põhimõtetega. Kasutame pea ainult jääkmaterjale, valdav osa neist on tulnud kogumiskampaaniate käigus või siis ettevõtetelt, kes soovivad oma tootmisjääkidele keskkonnasõbralikumat lahendust leida. Nõnda ongi kasutusel olnud näiteks CD- ja vinüülplaadid, paelavabriku praakmaterjaid ning kasutatud messivaibad. Dekoratsioonide valmistamisel arvestame null-jäägilise materjali kasutamisega ning et loodu

oleks korduv- ja taaskasutav.

Lisaks jätkusuutlikule disainile korduvkasutame festivalil kõiki esemeid, mida vähegi võimalik — siltidest-viitadest mööbli ja kaelapaeladeni välja! Peale festivali paneme need talveks lattu hoiule, et siis järgmisel suvel jälle kasutusele võtta.

JÄÄTMED

Kogume kõik festivali jäätmed liigiti. Sorteerivad kõik: tiim, toitlustajad, partnerid ja külastajad. Vali õige konteiner toidujäätmete, pandipakendi ja segajäätmete jaoks! Peomeeleolus võib see olla päris keeruline, aga nii aitad meil saata võimalikult palju komposteeritavaid jäätmeid komposteerimisse ning pandipakendit tagasi ringlusse. Muide, ka e-sigarettidele on meil eraldi kogumiskastid, kuna tegemist on elektroonikajäätmega, mida muude jäätmega kokku

panna ei tohi. Kui oled konteinerite juures segaduses, aitavad sind meie vabatahtlikud rohesaadikud.

Lisaks loome me uut väärtust ka konidest: koostöös Filaretiga saab festivalil kogutud konidest 3D printimismaterjal.

TOIT, JOOK & PANDINÕUD

Festivalialalt leiab mitmeid keskkonnahoidlikke maitsvaid toite. Väärtustame kohalikku, hooajalist ja mahedat

toorainet. Menüüdes leidub nii taimseid kui täistaimseid valikuid.

Pakume tasuta kraanivett, et vältida plastpudelite teket. Veevõtupunktid, kus oma pudelit või topsi täita, leiad

festivalialalt tunnuskujunduse järgi.

Festivalil pakume süüa ainult korduvkasutatavatelt nõudelt. Külastajad on oodatud alale oma tugevast materjalist nõudega, mida saab pesta nõudeloputuspunktis. Kui Sul oma nõud kaasas pole, saad festivalialal pandi- ja teenustasu makstes söögi-joogi Eesti Pandipakendi pandinõudesse. Loputa neid peale söömist nõudeloputuspunktis ning pane kotti järgmist toidukorda või jooki ootama. Kui festivalilt koju lähed, saad nõud tagastuspunkti viies

pandiraha tagasi (teenustasu 1€/nõu jääb festivalile kulude katteks).

Festivalil üle jäänud söömiskõlbliku toidu toimetame Viljandi toidujagamiskappi, et vähendada raiskamist.

TRANSPORT

Optimeerime sõite ning kasutame võimalikult palju keskkonnahoidlikke lahendusi. Ka külastajad saavad anda oma panuse! Jäta auto koju, kui see aga pole võimalik, võta sõbrad ka peale. Viljandisse saab tulla ka bussi või rongiga (vaata täpsemalt SIIT). Elron paneb festivali ajaks Tallinna – Viljandi sõiduplaani täiendavad väljumised. Vaata väljumiste aegu SIIT

Linnas sees on kõige mugavam liikuda jalgsi. Jalgratturitele on festivaliala kõrval maadlusmaja ees rattaparkla. Linnas on ka Bolti tõukerattad.

ENERGIA

Kasutame maksimaalselt kohaliku võrgu energiat. Lisaenergiat saame meie partneri Terminal Oili reDiesel

biokütusest. Muide, festivalil tekkiv toiduõlijääk kogutakse samuti eraldi ja suunatakse just sellise kütuse tootmiseks!

Võimalusel tarbime vähem, korduvkasutame, rendime, taaskasutame – nii säästame uute esemete tootmiseks kuluvat energiat. Toimetame võimalikult säästlikult energiat tarbivate seadmetega ja üleliigsed tuled-viled lülitame

välja, kui keegi neid ei vaja.

ÜMBRITSEV KESKKOND

Meie festivali koduks on Viljandi lossimäed, mis on osa Viljandi maastikukaitsealast. Sündmust planeerides teeme kõik, et keskkond jääks meist maha sellisena (või veel paremana), kui ta enne festivali oli. Arvestame kohalike linnuliikide ning taimestikuga ning teeme selles osas koostööd Viljandi linna ja keskkonnaekspertidega.

KUIDAS SAAD KÜLASTAJANA KAASA AIDATA ROHELISEMA FESTIVALI ÕNNESTUMISELE?

  • Vali õige konteiner toidujäätmete, pandipakendi ja segajäätmete jaoks! Peomeeleolus võib see olla päris keeruline, aga nii aitad meil võimalikult palju jäätmeid ringlusse saata.
  • Pudelivee asemel tarvita kraanivett — veevõtupunktid leiad festivalialalt tunnuskujunduse järgi.
  • Kasuta toidunõusid ja joogitopsi korduvalt! Tule festivalile oma tugevast materjalist nõudega, mida saab pesta nõudeloputuspunktis. Kui sul oma nõud kaasas pole, saad festivalialal panditasu makstes söögi-joogi Eesti Pandipakendi pandinõudesse. Loputa neid peale söömist nõudeloputuspunktis ning pane kotti järgmist toidukorda või jooki ootama. Kui festivalilt koju lähed, saad nõud tagastuspunkti viies pandiraha tagasi.
  • Kasuta transpordiks keskkonnahoidlikke lahendusi: tule ratta, rongi või bussiga. Kui tuled autoga, siis võta peale ka Viljandisse suunduvad sõbrad. Linna sees on kõige mugavam liikuda jala, jalgratta või Bolti tõukerattaga.