Rohelisele lavale esinema!

Rohelise lava eesmärk on pakkuda esinemispaika kõikidele pärimusmuusika festivalile kokku tulnud pillimeestele ja lauljatele ning kuulamis- ja tantsimispaika publikule.

Viimastel aastatel on Rohelise lava esinemisvõimaluse vastu tuntud väga suurt huvi. Lava on täitunud põhimõttel: kes ees – see mees. Tahame seda muuta ning luua kandideerimiseks ühtse platvormiplatvormi, kus esinejad saavad oma soovist festivalile aegsasti teada anda. Seejärel vaatab sooviavaldused üle programmimeeskond, kes paneb kokku mitmekesise kava.

Kandideerimisel peaks silmas pidama järgmist:
  • Ootame eelkõige pärimusliku muusika lauljaid-mängijaid
  • Oodatud on noored ja uued koosseisud, kes tulevikus võiksid jõuda põhilavadele
  • Ootame väga külapillimehi
  • Saad hakkama 5-minutilise heliprooviga
  • Oled juba festivali esineja ning tahad oma muusikat publikuga rohkem jagada kui vaid põhiprogrammi kontserdil
Niisiis, kui sa vastad ühele või mitmele tingimusele, anna 30. aprilliks oma esinemissoovist teada järgmise ankeedi kaudu, mille leiad SIIT.  Esinejad saavad vastuse hiljemalt 1. juuniks.

Kohtumiseni XXXI Viljandi pärimusmuusika festivalil "Mustrid ja jäljed"!
Festivali programmipealik Tarmo Noormaa

NB! Rahva hulgas armastatud Rohelise lava programm on nii publikule kui esinejale tasuta ning publiku tänu on Rohelise lava esinejale parimaks hingekosutajaks!
Põhiprogrammis esinejad, õpitubade või tiimi nimekirjas olevad muusikud Rohelisel laval esinemise eest pääsmeid ei saa. Teised Rohelise lava esinejad saavad üldjuhul 1x20 minutilise esinemise eest ühe päevapassi ja 1x50 või 2x25 minutit (erinevatel päevadel) kestva esinemise eest ühe festivalipassi.