Kauplemise üldreeglid Viljandi pärimusmuusika festivalil

28. – 31. juulini 2022 toimuval Viljandi pärimusmuusika festivalil toitlustusteenuse pakkuja on võtnud teadmiseks ja kohustub kinni pidama korraldaja sätestatud reeglitest:

 • Festival toimub ajavahemikul 28.07 – 31.07.2022 ning toitlustaja müügikoha lahtiolekuajad sõltuvad müügiplatsi asukohast ja sätestatakse lepingus. 31.07.2022 toimub toitlustajate festivali alalt lahkumine alles pärast külastajate alalt lahkumist.
 • Registreering ei taga toitlustajale müügikohta ega müügiõigust Festivalil.
 • Toitlustaja saab õiguse müügipinnale peale arve õigeaegset tasumist.
 • Müügikohta ülesseadmise aeg sõltub asukohast ja sätestatakse lepingus.
 • Müügikoha taotlemiseks tuleb täita registreerimisvorm, mis on leitav meie kodulehel.
 • Korraldaja võtab endale õiguse valida festivalil osalevaid toitlustajaid.
 • Registreerimisvormis on toitlustajal võimalus valida eelistuseks olev müügikoha asukoht. Toitlustajate lõpliku asukoha määrab korraldaja, arvestades toitlustaja vajadusi ja menüüs pakutavaid toite.
 • Toitlustaja müügikoha määramisel võtame arvesse toidualade geograafilisi eripärasid, menüü olemust, kommunikatsioonide kasutamise vajadust jms asjaolusid.
 • Registreerimisvormis vale informatsiooni esitamise korral on korraldajal õigus toitlustaja festivalilt kõrvaldada.
 • Toitlustaja kujundab oma müügikoha ise ning vastutab oma vara säilimise ning võimalike kahjustuste eest ise. Korraldajad ei võta endale vastutust müügikohale jäetud toitlustaja varade eest.
 • Festivalil toitlustaja kohustub hoidma oma müügikoha ja selle lähiümbruse korras. Kogu müügikohal tekkiv prügi tuleb sorteeritult viia korraldajate poolt tähistatud jäätmekäitluskohta. Toitlustajatel on keelatud panna prügi külastajatele mõeldud prügisorteerimisjaamadesse. Toitlustajal on keelatud panna oma teenindusalasse külastajatele mõeldud prügikaste (kastide panek on lubatud, kui järgitakse festivali jäätmete sorteerimise süsteemi ehk kõrvuti on nii bio-, olme- kui panditaara jäätmekastid ja toitlustaja tühjendab need hiljem ise toitlustajate jäätmealal vastavatesse konteineritesse).
 • Kõigil toitlustajatel on kohustus festivali ajal müügikoha lahtiolekuaegadel teenindades kanda seljas puhast ja müügikoha üldilmega sobivat riietust.
 • Autode hoidmine festivali alas festivali ajal ei ole lubatud. Pärast kauplemiseks vajaliku kauba ja/või inventari mahalaadimist on toitlustaja kohustatud transpordivahendi müügikohalt kõrvaldama. Lisainfo parkimise korralduse, autolubade ja kaubaveoks lubatud kellaaegade kohta sätestatakse lepingus.
 • Korraldaja ei varusta toitlustajaid müügilettide, mööbli, varjualuste, pikendusjuhtmete ega muu kauplemiseks vajalikuga.
 • Korraldaja tagab toitlustajatele müügikoha hinna sees elektri olemasolu 3,8 kW (1x16 amprit) müügikoha vahetus läheduses. Elektri vajadus tuleb ära märkida Registreerimisvormil. Soovi korral on võimalik elektrit juude osta, kui selleks jagub limiiti. Kuna toidualadel on elektrivõimsus piiratud, siis võimalusel tagab korraldaja juurde ostetava elektri, arvestades kõikide toitlustajate otstarbekaid ja mõistlikke vajadusi. Toitlustaja peab ise hankima vajaminevad tehniliselt korras olevad pikendusjuhtmed elektrijaotuspunktist müügiplatsini.
 • Korraldaja tagab toitlustamiseks vajalikud veevõtukohad toidualade piirkondades.
 • Toitlustaja peab omama kõiki selleks vajalikke lube ja sertifikaate ning täitma kõiki seadusega sätestatud tuleohutuse üldnõudeid. Kõikidel müügipindadel peab olema kontrollitud tulekustuti.
 • Korraldaja soovitab kõigil toitlustajatel väga hoolikalt lugeda korraldaja ja toitlustaja vahel sõlmitavat lepingut. Lepingu rikkumine annab Korraldajale õiguse viivitamatult rakendada lepingus sätestatud vastavaid meetmeid toitlustaja suhtes.
 • Festivali ametlikeks koostööpartneriteks on Premia Tallinna Külmhoone AS, Lehe Pruulikoda ja Põhjala, kellele kuulub nende poolt toodetavate ja turustatavate toodangu ainumüügiõigus. Sellest tulenevalt kuulub jäätise ainumüügiõigus AS Premiale; õlle- ja siidritooted tuleb valida Lehe Pruulikoja ning Põhjala sortimendi hulgast ning joogivalik OÜ MinuVine tootevalikust.
 • Toidualal ei tohi kasutada festivali peasponsoritega konkureerivate ettevõtete logodega telke, laudu, külmikuid, varje jne.
 • Plastikust kõrte ja alumiiniumfooliumi kasutamine festivalil on keelatud. Korduvkasutatavad ning pilliroost  kõrred on lubatud, kuid valik, kas soovitakse kõrt või ei, peaks jääma kliendi teha.
 • Festivali ametlik nõudepartner on Eesti Pandipakend. Kõik festivalil kasutatavad toidunõud, topsid, noad, kahvlid, lusikad peavad olema võetud Eesti Pandipakendilt. Ühekordsed nõud (sh biolagunevad) on keelatud. Lisainfo ja tellimine siit: https://panditops.ee/et/toitlustaja.

Olulised kuupäevad

 • Kuni 06.06.2022 toitlustajate sooviavalduste vastuvõtt
 • 07.06 – 21.06.2022 toitlustajate valimine ja toidualadele planeerimine
 • 22.06 – 06.07.2022 läbirääkimised ja lepingute sõlmimised
 • 13.07.2022 arvete tasumise viimane tähtaeg

Registreerimisvormi täitja kinnitab, et on tutvunud ja nõustub Viljandi pärimusmuusika festivalil toitlustajatele ettenähtud tingimustega.