Info toitlustajale

2023 on Viljandi pärimusmuusika festivali korraldus sarnane eelnevale aastale. Festivali põhialale Viljandi lossimägedes pääseb festivalipassi või päevapassiga. 


Soovime festivali külastajatele ja esinejatele pakkuda kvaliteetset ja mitmekülgset toiduvalikut ning puhast toitu. Seetõttu on ka tänavu kehtestatud kriteeriumid ja nõuded, mille alusel valime välja festivali toitlustajad.

Viljandi pärimusmuusika festivali korraldajatele on südamelähedane jätkusuutlikus ja keskkonnasõbralikus. Kutsume teiste koostööpartnerite hulgas ka toitlustajaid meiega kaasa mõtlema ning meie keskkonnasäästlike püüdlusi oma tegudes toetama.

KVALIFITSEERUMISNÕUDED

 • Korrektselt täidetud ja õigeaegselt esitatud registreerimisvorm;
 • Toitlustusteenust pakkuv ettevõte peab omama selleks kõiki vajalikke lube ja sertifikaate;
 • Toitlustusteenust pakkuv ettevõte ja/või tema töötaja(d) ei tohi olla varasemalt rikkunud Viljandi pärimusmuusika festivaliga ja festivali partneritega sõlmitud lepinguid ning kokkuleppeid;
 • Ettevõttel ei tohi olla maksuvõlga.

VALIKU KRITEERIUMID

 • Menüü isikupärasus ja terviklikkus; Vegan ja taimsed valikud menüüs (minimaalselt üks valik);
 • Menüü tervislikkus;
 • Kodumaise / kohaliku (Viljandimaa ja Lõuna-Eesti) värske tooraine kasutamine;
 • Mahedalt kasvatatud tooraine kasutamine, sh õiglase kaubanduse kohvi, tee ja suhkru kasutamine
 • Toitlustuskoha üldine ilme ja kujundus;
 • Teenindajate ja abipersonali orienteeruv arv;
 • Varasem kogemus antud toitlustajaga;
 • Toitlustaja panustab oma tegevusega jätkusuutliku ja keskkonnateadliku festivali püüdlustesse, st ei kasuta plastikust kõrsi, alumiiniumfooliumit ega ühekordseid nõusid, sorteerib jäätmeid, pakub võimalust väiksemaks portsjoniks (nn laste-portsjon), ei viska söögikõlblikku toitu ära.

OLULINE INFO

 • Kaubaautode liikumine festivali alal toimub ajavahemikus kl 04:30 kuni 13:00 ning festivali korraldaja poolt väljastatud lubade alusel. Muul ajal toimub varustamine laadimisalalt ning sealt kauba edasitoimetamine käsikärudega. Pühapäeva õhtul toimub toitlustajate lahkumine festivali alalt alles pärast külastajate lahkumist.
 • 2023. aastal on festivali ametlikud partnerid:
 • Õlle- ja siidritoodete müügil Põhjala pruulikoda (Põhjala Brewing AS);
 • Veini müügil Moe Distillery;
 • Jäätise müügil Premia Tallinna Külmhoone AS.
 • Kuna festivali territooriumil on elektrivarustuse võimalused piiratud, siis tagab korraldaja igale toitlustajale elektrit arvestades olemasolevaid võimsusi. Soovi korral on võimalik elektrit osta, kui selleks jagub limiiti.
 • Soovitame kõigil toitlustajatel hoolikalt läbi lugeda korraldajaga sõlmitav leping. Lepingu rikkumine toitlustaja poolt annab korraldajale õiguse toitlustaja koheselt territooriumilt kõrvaldada ja/või rakendada kuni 1500 euro suurune leppetrahv. Lepingu täitmise, kontrollimise ning rikkumiste fikseerimise õigus on selleks spetsiaalselt määratud korraldaja esindajatel.

KAUPLEMISE ÜLDREEGLID
REGISTREERIMISVORM

Lisainfo:
Kätrin Hanschmidt
+372 5814 7783
plats@folk.ee