Lisaprogramm

Regilaulu pesa

N 16:00; 18:00
R 14:00; 16:00; 18:00
L 14:00; 16:00; 18:00
P 14:00; 16:00


"Hõimust hõimu"

Eestimaa on nii suur, et siia on mahtunud elama kümmekond hõimu, igaüks oma keele, kommete ja lauludega. Aga "hõim" on tähendanud ka kitsamat sugulaste ringi, näiteks pulm on ju olnud kahe - peiu- ja mõrsjapoolse - hõimu lepingupidu. Hõimud oma vastuolude, vastastikuste sidemete ja mõjutustega on see tegelikkus, milles on meie maal elatud aastatuhandeid. Seega pole meil mitmekultuurilisust vaja kaugelt otsida. Oleme kahetsenud oma keelte ja hõimude rohkust, mis nagu oleks takistanud ühinemist ja tugevakssaamist. Kuid kas pole ühtsuse rõhutamine õpitud just suurrahvaste käest? Ajalugu on näidanud, kuidas ka hõimukorraldusega maad on edukalt vastu pannud võõrmõjule, mis leiab tugeva, kuid ühel hoobil alistatava keskvõimu asemel eest palju väikesi, varjuvaid, ilmuvaid ja kaduvaid vastaseid. Vastupanu aga tähendab ka õppimist ja ülevõtmist; seda on hõimud siinmail korraldanud omavahelgi, juba ammu enne suurvõimude sissetungi. Tehkem siis koos tiir peale oma kodumaale, et otsida elujõuliste hõimude jälgi keeltes ja lauludes!