Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

cancel

XXXI Viljandi pärimusmuusika festivali tunnuskujunduse konkursi üleskutse

Viljandi pärimusmuusika festival on saanud kohtumispaigaks, mis ehib 2024. a. suvel Viljandi lossimäed pidurüüsse juba 31. korda. Sel puhul kutsume kõiki ärksaid kunstnikke, kujundajaid ja disainereid pärimusmuusika festivali tunnuskujunduse konkursist osa võtma! Võistlusele on oodatud tööd, mis kajastavad 2024. aasta peo teemat „Mustrid ja jäljed“.
Võistlustöid saab esitada kuni 11. novembrini 2023. Võidutöö stipendium on 2000 eurot, teise ja kolmanda koha stipendiumid 500 eurot.

Kujunduse üksikelemente peab olema võimalik kasutada festivali trükiste, meenete, käepaelte ja muu atribuutika kujundamisel.

Konkursil osalejatel palume kujundada A2-formaadis plakat, millele on märgitud:
festivali nimi
festivali teema
toimumise aeg
veebiaadress
festivali ja Eesti Pärimusmuusika Keskuse ametlik sümboolika

XXXI Viljandi pärimusmuusika festival
Mustrid ja jäljed
25.–28. juuli 2024
viljandifolk.ee

Sümboolika on allalaetav siit (Pärimusmuusika Teabekogu logo ei ole tarvis kasutada):
https://www.dropbox.com/scl/fo/mp3rmd0wrgg5jk9zq8gbi/h?rlkey=0w3gmv0kwwd2fnbper70whrsq&dl=0

PDF-formaadis plakatikujunduse juurde viiva lingi palume esitada meiliaadressile tunnuskujundus@folk.ee. Palume faili nimesse lisada autori nimi, kuid hindajate ette jõuavad teosed anonüümselt. Parima kujunduse valib välja festivali korraldusmeeskond.

Töö esitamisega annab esitaja nõusoleku võidutööd igal viisil Viljandi pärimusmuusika festivali rahvusvaheliseks reklaamimiseks kasutada. Võitja teeb kujundusest ka ingliskeelse variandi.

FESTIVALI TEEMA TUTVUSTUS

Mustrid ja jäljed

Õde tuli, kohe tundis:
oma mees, oma hobune,
oma kindad käessa,
oma kirjad kinnastessa.

Inimkonna kultuuri rikkus on kätketud põnevatesse erinevustesse – mitmekesisusse. Meie koduplaneedi tsivilisatsioon on seda küllasem, mida rohkem selles leidub isikupärasid, omanäolisi kultuurinähtusi ning kindlale traditsioonile omaseid korduvusi ehk mustreid. Võõrakõlalised laulud ja pillilood on meie jaoks põnevad, sest nad erinevad meie kodumaal levinutest.

Nagu etnograafiliste käsitöötaieste puhul, on ka pärimusmuusikas mustrid need, mis määravad esitatava loo päritolu ja kuuluvuse ühe kindla rahvakillu kultuurinähtuste hulka. Pärimusmuusikas on meloodia kõrval vähemalt sama oluline see, kuidas viisi mängitakse. Tähtsad on omanäolised rõhud ja kaunistused, nende kõla ning see, kuidas need üksteist täiendavad. Just see „kuidas“ loobki eripära – teatavale kandile omase kõlapildi.

Omanäolised ja tugeva isikupäraga muusikalised mustrid suudavad jätta selgeid ning inspireerivaid jälgi, mis kutsuvad järgima ja avastama, matkima ja varieerima. Nagu see ühes elavas ja väge täis traditsioonis olema peabki.

XXXI Viljandi pärimusmuusika festival võtab luubi alla pärimusmuusika isikupärased kõlamustrid, mis aitavad erinevate rahvaste kultuurilist eriilmelisust tugevdada ning ära tunda. Teeme kummarduse neile aastasadade vältel väljakujunenud nähtustele, mis on maailma rahvaste kultuuri väga olulisteks osisteks, lausa alustaladeks, ja mis jätavad selgeid järgimisväärseid jälgi.

Kohtumiseni XXXI Viljandi pärimusmuusika festivalil 25.–28. juulini!

Kus oli Jummal enne käünüd,
Maarija üe maganud?
Mis tämäl jäänüd jälje auku -
kuld tämäl jäänüd jälje auku!

Viljandi pärimusmuusika festivalist:

Pärimusmuusika festival toob 31. aastat järjest Viljandisse kokku tuhandeid inimesi. Nende hulgas on nii noori kui vanu, nii eestlasi kui väljastpoolt tulijaid, kes kõik tahavad rõõmu tunda ehedast, elavast muusikast ja suvisest festivalimelust. Viljandi pärimusmuusika festival väärtustab tavasid, pärimust ja paikkondlikku identiteeti, püüdes aastasadade ja -tuhandete vältel kogunenud vaimseid väärtusi kohandada kaasaegse elukorraldusega – ikka selleks, et traditsioonid elaksid ja seeläbi tugevneks meie rahvuslik eripära ning muusikaline emakeel. Viljandi pärimusmuusika festival on võtnud südameasjaks olla jätkusuutlik festival – nii keskkonnahoiu, taaskasutuse ja tarbimise kui sotsiaalse jätkusuutlikkuse poolest.