Neljapäev, 25. juuli

NB! Õpitubades osalemine toimub elavas järjekorras. Hilinejaid oodatakse järgmistesse õpitubadesse!

Ööülikooli avalik salvestus: “Kas ma olen meie pärimuskultuuri õiguslik pärija?"
Aida väike saal
N 25.07 kell 20.00

Avatud vestlusringi juhivad: Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemteadur Taive Särg, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia lektor ja uurija Kristina Kuznetsova-Bogdanovitsh ning Eesti Autorite Ühingu tegevjuht Mati Kaalep.

Arutelu loomise, autoriõiguse ja intellektuaalomandi teemadel pärimusvaldkonnas.

Avatud vestlusringis kõneldakse vaimse pärimuse loomise, esitamise, jäädvustamise ning sellest tekkivate omandussuhete küsimustest koos asjatundjate ja asjast huvitatutega. Vaadeldakse loomisprotsessi ja -produkti eripära suulises, kirjalikus ja helisalvestavas muusikakultuuris. Sihiks on sõnastada võtmeküsimused, mis vajaksid tulevikus nii eetilist kui ka seaduslikku lahendust antud vallas koostöös pärimuskogukondadega.

Taive Särg ütleb: "Rahvamuusika õiguslike küsimuste puhul kohtuvad eri traditsioonid – ühelt poolt pärimusühiskonna tavaõigus, teiselt poolt modernse ühiskonna seadused. Tavaõigusest kui pärimusühiskonnale omasest nähtusest, mis ilmselt omal ajal reguleeris laulude kasutamist, ja mida saaks veel tänapäeval uurida, meil enam eriti ei räägita."
TÜVKA kultuurikorralduse tudengite poolt tutvustab Meelis Tammemägi arutelu jooksul intellektuaalomandi aines rühmatööna valminud õiguslikku lahendust, mis annaks igale kultuurisündmuse külastajale pilkuhaarava sissevaate sellesse, kuidas küpseb autori looming, mis toidab publiku vaimu ja peaks täitma autori enda kõhtu.

Aruteluringi ja projekti toetab EUIPO.