Söök ja jook

INFO TOITLUSTAJATELE

2020.a. muutub Viljandi pärimusmuusika festivali toitlustajate paigutus ja festivali ala ei ole sellel aastal piiratud pärimeetriga. Soovime festivali külastajatele ja esinejatele pakkuda kvaliteetset ja mitmekülgset toiduvalikut, puhast toitu. Seetõttu on ka tänavu kehtestatud kriteeriumid ja nõuded, mille alusel valime välja festivali toitlustajad.
Viljandi pärimusmuusika festivali korraldajatele on südamelähedane jätkusuutliku ja keskkonnasõbraliku festivali korraldamine. Seetõttu kutsume teiste koostööpartnerite hulgas ka toitlustajaid meiega kaasa mõtlema ning meie keskkonnasäästlike püüdlusi tegudes toetama.

2020. aasta festivali esialgse paigutuse linnas leiad siit. Festivali korraldajatel on õigus teha muudatusi festivali paigutuses.

Vaata festivaliala plaani siin

KVALIFITSEERUMISNÕUDED

 • Korrektselt täidetud ja õigeaegselt esitatud registreerumise ankeet;
 • Toitlustusteenust pakkuv ettevõte peab omama selleks kõiki vajalikke lube ja sertifikaate;
 • Toitlustusteenust pakkuv ettevõte ja/või tema töötaja(d) ei tohi olla varasemalt rikkunud Viljandi pärimusmuusika festivaliga sõlmitud lepinguid ning kokkuleppeid;
 • Ettevõttel ei tohi olla maksuvõlga.

VALIKU KRITEERIUMID

 • Menüü isikupärasus ja terviklikkus;
 • Menüü tervislikkus;
 • Kodumaise / kohaliku (Viljandimaa ja Lõuna-Eesti) värske tooraine kasutamine;
 • Toitlustuskoha üldine ilme ja kujundus;
 • Teenindajate ja abipersonali orienteeruv arv;
 • Varasem kogemus antud toitlustajaga;
 • Toitlustaja panustab oma tegevusega jätkusuutliku ja keskkonnateadliku festivali püüdlustesse st. ei kasuta plastikust kõrsi, ei kasuta alumiiniumfooliumit, ei kasuta ühekordseid plastiknõusid, sorteerib prügi, premeerib oma nõude kasutajaid väikse allahindlusega jne.

OLULINE INFO


 • Kaubaautode liikumine festivali alal toimub ajavahemikus kl 04:30 kuni 13:00 ning festivali korraldaja poolt väljastatud lubade alusel. Muul ajal toimub varustamine laadimisalalt ning sealt kauba edasitoimetamine käsikärudega. Pühapäeva õhtul toimub toitlustajate lahkumine festivali alalt alles pärast külastajate lahkumist.
 • 2020. aastal on festivali amelikuks õlle- ja siidritoodete partneriks Eesti Väikepruulijate Liit ja ametlikuks veinitoodete partneriks Nautimus.
 • 2020. aastal on festivali ametlik jäätisepartner AS Premia.
 • Kuna festivali territooriumil on elektrivarustuse võimalused piiratud, siis tagab korraldaja igale toitlustajale elektri arvestades olemasolevaid võimsusi. Soovi korral on võimalik elektrit juurde osta, kui selleks jagub limiiti.
 • Soovitame kõigil toitlustajatel hoolikalt lugeda korraldajaga sõlmitavat lepingut. Lepingu rikkumine toitlustaja poolt annab korraldajale õiguse toitlustaja koheselt territooriumilt kõrvaldada ja/või rakendada kuni 1000 euro suurust leppetrahvi. Lepingu täitmise kontrollimise ning rikkumiste fikseerimise õigus on selleks spetsiaalselt määratud korraldaja esindajatel.

KAUPLEMISE ÜLDREEGLID

Kauplejaks registreerumine on lõppenud!


Lisainfo:

Jaana Hinno
jaana.hinno@folk.ee
Tel: +372 521 2401