Juhendajad ja korraldajad

Laste ETNO laagris ootavad Sind:


Lee Taul (kunstiline juht)

Lee Taul on Viljandi Kultuuriakadeemia lõpetanud muusik. Õpetamise pagasit on ta korjanud erinevatest põnevatest laagritest (Ruhnu viiulaager, Laste Oma Folk, Eesti ETNO) ning lisaks õpetab ta ka H. Elleri nimelises koolis pärimusmuusika erialal viiulit. Muusikuna tegutseb Lee koosseisus Black Bread Gone Mad, lisaks olnud tegev ansamblites Midrid, tribüüt-projektis Puzle (ansamblile Collage) ning loonud muusikat ka tantsu- ja teatrilavastustele.

Ann Maria Piho (juhendaja)

Ann Maria on meisterlik kandlemängija, kes on õppinud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias pärimusmuusika erialal. Väikekandle juures paelub teda selle pilli lihtsus, ilus kõla ja müütiline algupära. Ann Mariale meeldib ise lugusid teha. Tema omapärane, helge ning kandle mängutehnikat avardav uuslooming on tähtsal kohal ka TRIO Soon/Piho/Lepasson repertuaaris. Lisaks 15-keelsele väikekandlele mängib Ann Maria veel kaherealist lõõtsa ja armastab tantsida.

Martin Kullamaa (juhendaja)

Martin on Tallinnast pärit kontrabassimängija, hetkel õppimas klassikalist interpretatsiooni Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ning löömas kaasa erinevates folk- ning jazz-projektides nii kontrabassi kui basskitarriga. Esimest korda puutus Martin pärimusmuusikaga kokku 2015. Aastal just Eesti ETNOs aastal. Sellest ajast on ta igal suvel leidnud aega käia ETNO laagrites ning kaasanud klassikalise repertuaari kõrvale ka traditsioonilisi viise. Välismaa ETNOdest sai käidud Sloveenias ning Prantsusmaal ETNOFonikul, ning aastal 2017 lõi ta laagris kaasa vabatahtlikuna. 2015. ja 2017. aasta Eesti laagrite järel osales ta ka sügisestel järeltuuridel ning 2018. aastal oli juhendaja rollis esimeses Laste ETNO laagris. "Pärimusmuusika ning ETNO laagrid pakuvad mulle suurepärast vaheldust ning annavad tohutult jõudu ja uusi ideid, kuidas muusikale oma pilliga läheneda."

Katariina Tirmaste (juhendaja)

Katariina Tirmaste on noor katsetamishimuline muusik. Ta on flöödi- ja viiulimängijana kaasa löönud erinevates muusikalistes kooslustes (Paberits & Tirmaste, Schönbergi kvartett, Nagy Bögö) ja õppinud ning õpetanud nii Eestis kui ka Ungaris. Pärimusmuusikas paelub teda üle aegade vaadates inimeste eludes ja mõtetes sarnasuste avastamine. Ta naudib tantsimist ja laulmist.

Elina Kasesalu (juhendaja)

Elina on Tartumaalt pärit noor viiuldaja, kes sai pärimusmuusikapisiku külge mitmeid aastaid tagasi just Eesti ETNO laagris. Muusikast tulenev rōōm ja inspiratsioon innustasid teda osalema ka välismaistes projektides, ennast läbi erinevate helikeelte leides.


Kärt Tambet (juhendaja)

Kärt on Viljandist pärit viiuldaja, kes on juba lapsest saadik pärimusmuusikaga ümbritsetud olnud. Sügavam side sai alguse aga 2015. aastal, kui ta sattus oma esimesse Eesti ETNO laagrisse. Pärast esimest tulid muidugi ka teine ja kolmas, millele järgnes veel hulganisti erinevaid Etno-projekte. Eelmisel kevadel lõpetas ta Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli pärimusmuusika erialal.

Tänaseks on Kärdi suurimaks kireks eri rahvaste kultuuride ja traditsioonidega tutvumine ning selleläbi endale omase helikeele loomine. Just seetõttu kolis ta möödunud sügisel Soome, et Sibeliuse Akadeemias maailmamuusika erialal oma õpinguid jätkata. Lisaks on Kärt võtnud osa muusikalistest välisprojektidest nii Bulgaarias kui Brasiilias.

 

Jeroen Laureyssens (juhendaja)

Jeroen Laureyssens on belgia pärimusmuusik, kelle huvi traditsioonilise muusika vastu sai alguse teismeeas peamiselt Lõuna-Euroopas (täpsemalt Prantsusmaal, Belgias, Madalmaades, Saksamaal, Itaalias) tuntud Bal Folk üritustelt osa võttes. Tänu musikaalsele perekonnale hakkas ta muusikaga tegelema juba varases nooruses, nüüdseks on tema peamisteks instrumentideks kujunenud kolmerealine diatooniline lõõts ja üherealine meloodium. Esimene tõsisem kokkupuude pärimusmuusikaga sai alguse tutvumisest Põhjamaade traditsioonilise muusikaga, millest ta leiab mõjutusi siiani. 2019. aasta sügisel alustas ta magistriõpinguid, osaledes koos veel viie inimesega viiest erinevast riigist Põhjala folkmuusikale keskenduvas programmis (Nordic Master in Folk Music). Kahe aasta jooksul õpivad programmis osalejad kõigis Põhjala riikides. Pärast esimest semestrit Stockholmi Kuninglikus Muusikaakadeemias Rootsis viidi muusikud üle Taani, kus resideeruvad Esbjergi Muusika Konservatooriumis.

 

Helen Lennuk (käelise tegevuse juhendaja)

Helen Lennuk on Raplamaalt pärit loovhing, kes on õppinud nahakunsti, restaureerimist ja muinsuskaitset ning tegutseb praegu restauraatorina Tallinnas. Ta on mitmete suurte-väikeste sündmuste kunstiline kujundaja ja pildi looja. Laagris on ta see eriline ja hea haldjas, kes loob head loomingulist keskkonda, mis igas hetkes, igas nurgas ja igas meeleolus kõigiga kaasa heliseks. Ta riputab, seob, lõigub, susib, pusib ja loodab, et lõpuks on kõigil loodud ruumis hea olla :)


Karolin Vetevoog (laagrijuhi parem käsi)

Karolin on Tallinnast pärit muusik. Ta on lõpetanud Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli muusikateooria erialal ning õpib praegu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias pärimusmuusikat. Folkmuusika pisiku sai ta ETNOst, olles nüüdseks võtnud osa nii Eestis kui ka välismaal toimunud laagritest. Lisaks muusikapisikule meeldib Karolinile üritusi korraldada, mis pakub talle võimalust ennast ka teisest küljest arendada. Ta on läbinud ETNO juhendajate koolituse ning olnud mitmes korraldustiimis, sh Reval Folk ja laager MaailmaOtsas. Teda paeluvad tegevused väljaspool mugavustsooni ning ta on avatud kõigele, mis esmapilgul väljakutset pakub.

 

Margit Kuhi (laagrijuht)

Margit on lõpetanud Viljandi Kultuurikolledži rahvamuusika eriala ning õpetanud ja loonud peale seda Raplamaal pärimusmuusikute uut põlvkonda. Seepärast hakkas ta korraldama 2001. aastast Kandlekoja laste ja noorte PÄRIMUSA laagreid ning erinevaid koolitusi-kursuseid ja õpitubasid igas vanuses huvilistele. Eesti ETNO laagrit on ta juhtinud aastast 2009 ning algne aukartus on asendunud kindluse ja jätkuva põnevusega, kuna suur rõõm on noortest andekatest muusikutest, kes igal aastal kokku tulevad ning üksteist inspireerides ETNO-maailma loovad.