Täida küsitlus!

Hea pärimusmuusika huviline!
 
Eesti Konjunktuuriinstituut viib tänavuse festivali raames läbi tagasiside küsitluse.
Meid huvitab nii Teie rahulolu festivali programmi ja korraldusega kui ka Teie poolt tehtud kulutused, milleks palume Teil vastata alljärgnevatele küsimustele. Teie vastused aitavad meil korraldada paremat festivali ning hinnata festivali majanduslikku mõju piirkonnale.
 
Küsitlus on anonüümne ja sellele vastamine võtab aega kuni 5 minutit. 

Palun täida küsitlus SIIT.

Vastanute vahel loositakse välja auhinnad (festivalipass kahele ja igaks päevaks päevapass), loosis osalemise soovi korral tuleb märkida ankeedi lõppu oma kontaktandmed.