Muusikavaldkonna roheraider

Tallinn Music Weeki (TMW), Viljandi pärimusmuusika festivali ja UNESCO muusikalinna Tallinna koostöös on käesoleval kevadsuvel valmimas muusikavaldkonna roheraider ja säästva arengu eesmärkide rakendamise suunised.


Projekt keskendub jätkusuutliku ja keskkonnasõbraliku kultuurikorralduse ja -turismi edendamisele Eestis. Selle tulemusena valmivad ÜRO säästva arengu eesmärkidega ühilduvad keskkonnahoidlike muusikaürituste korralduse suunised ning kestliku muusikaturismi väärtuspakkumine Tallinna muusikasektorile.

Projekti raames viiakse Eesti muusikaorganisatsioonide seas läbi käibel olevate keskkonnasäästlike lahenduste ja tulevikuvõimaluste teemaline küsitlus ning kaardistatakse kodu- ja välismaiste ekspertide osalusel toimuvates ümarlaudades nii häid valdkondlikke näiteid kui ka murekohti. Käsitletavad teemad ulatuvad toitlustusest transpordi, energia- ja ressursitõhususeni ning ümbruskonna ja kogukonnaga arvestamisest kestlike sündmuste edukust määrava kommunikatsioonini. Projekti valmimisel võetakse arvesse ka Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 ja Tallinna rohelise pealinna 2023 parimaid kogemusi ja praktikaid.


„Ma loodan, et selle projektiga saame inspireerida kõiki muusikasektoris korraldajaid keskkonnahoidlikumalt tegutsema,“ kommenteerib Viljandi pärimusmuusika festivali rohepealik Kirsika Meresmaa. „Tean, et paljud juba teevad samme, aga on ka neid, kelle jaoks teema tundub segane või hirmutav. Katsume arutelude käigus kaardistada murekohad, leida lahendusi ning vaadata edulugude sisse.“


Ürituste ajakava:


N, 06.04 kl 15.15–16.15: 1. ümarlaud Eesti muusikaturu fookuspäeval: Roheraider ja keskkonna teadlik korraldus – kas rohepesu või vääramatu tulevik?
R, 21.04 kl 15–17: 2. ümarlaud Music Estonia kontoris: HoReCa sektor muusikavaldkonna partnerina
(kirjalik kokkuvõte kohtumisest asub SIIN)
L, 13.05 kl 13-14: 3. ümarlaud TMW konverentsil: kestlikud muusikafestivalid (ja muusikaturism)
T, 23.05 kl 15–17: 4. ümarlaud Music Estonia kontoris: tegevuste mõõtmine, kommunikatsioon

Ümarlaudadesse registreerumine on lõppenud.
Videosalvestused ümarlaudadest.

Kuni 18. augustini oodatakse Eesti muusikaorganisatsioone vastama keskonnahoidlike praktikate teemalisele ankeetküsitlusele. Kõikide vastajate vahel loositakse välja üks TMW PRO pass, mis sisaldab pääsu 10.–14. mail toimuvale TMW konverentsile ja muusikafestivalile.

Projekt saab teoks TMW ja Viljandi pärimusmuusika festivali koostöös, rakendades mõlema festivali keskkonnateadlikke aluspõhimõtteid ning TMWi korraldava ettevõtte Shiftworks kestliku arengu eesmärke. Tuginedes ka Tallinna rohelise pealinna 2023 strateegiale ja Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 keskkonnategevuse raamistikule, kaasatakse UNESCO muusikalinna Tallinna toel valmivasse projekti parim valdkondlik teadmine ja kogemus.

Rohkem infot projekti kohta leiad TMW lehelt.