Jätkusuutlik festival

Suursündmustel on paratamatult oluline mõju keskkonnale, näiteks jäätmete tekkimise kaudu. Keskkonnast ning oma ökoloogilisest jalajäljest hoolides võtame ise vastutuse ning loodame anda positiivset eeskuju ka oma külastajatele. Ainult sel viisil saame suursündmust korraldades hoida looduskeskkonda, kus Eesti pärimuskultuur on sündinud ja elab. Nii saame täita festivali põhilist eesmärki: hoida Eesti muusikalist emakeelt ja rikastada nii maailma.

Olgu öeldud, et jätkusuutlikkus ei tähenda Viljandi pärimusmuusika festivali jaoks aga ainult keskkonnahoidu, vaid ka hoolimist, avatust ja tolerantsust.

ROHELINE FESTIVAL

JÄÄTMED
Kogume kõik festivali jäätmed liigiti. Sorteerivad kõik: tiim, toitlustajad, partnerid ja külastajad. Vali õige konteiner toidujäätmete, pandipakendi ja segajäätmete jaoks! Peomeeleolus võib see olla päris keeruline, aga nii aitad meil võimalikult palju komposteeritavaid jäätmeid komposteerimisse ning pandipakendit tagasi ringlusse saata! Kui oled konteinerite juures segaduses, aitavad Sind meie vabatahtlikud rohesaadikud.

TOIT, JOOK & PANDINÕUD
Festivalialalt leiab mitmeid kohalikust toorainest valmistatud maitsvaid toite. Menüüdes leidub nii taimseid kui täistaimseid valikuid.

Pakume tasuta kraanivett, et vältida plastpudelite teket. Veevõtupunktid, kus oma pudelit või topsi täita, leiad festivalialalt.

Festivalil pakume süüa ainult korduvkasutatavatelt nõudelt. Külastajad on oodatud alale oma tugevast materjalist nõudega, mida on võimalus vahepeal pesta nõudeloputuspunktis. Kui Sul oma nõud kaasas pole, saad festivali alal panditasu makstes söögi-joogi Eesti Pandipakendi pandinõusse - ka neid nõusid võid vahepeal loputada nõudeloputuspunktis ning kui festivalilt koju lähed, saad nõud tagastuspunkti või -automaati viies pandiraha tagasi.

Festivalil üle jäänud söödava toidu toimetame Viljandi toidujagamiskappi, et vähendada toiduraiskamist.

DEKORATSIOONID & TAASKASUTUS
Festivali lava- ja ala dekoratsioonide loomisel ning valmistamisel on arvestatud väärtustava taaskasutuse ja nulljäägilise disainipraktika põhimõtetega. Kasutame pea ainult jääkmaterjale, suurem osa neist on tulnud ettevõtetelt, kes soovivad oma tootmisjääkidele keskkonnasõbralikumat lahendust leida. Näiteks kasutame Haine paelavabriku praakmaterjale ning ettevõtte Space Production kasutatud messivaipasid. Dekoratsioonide valmistamisel arvestame, et kasutusperioodi lõpus oleks loodud elemendid ja materjalid taaskasutavad.

Lisaks jätkusuutlikule disainile korduvkasutame festivalil kõiki esemeid, mis vähegi võimalik — siltidest-viitadest mööblini välja! Peale festivali võtame need lahti ja paneme talveks lattu hoiule, et siis järgmisel suvel jälle kasutusele võtta.

TRANSPORT
Soovitame festivalile tulekuks alternatiivseid ja keskkonnasäästlikke lahendusi ja võimalusi. Viljandisse sõidab Tallinnast rong ja on suuremate linnadega väga hea bussiühendus. Kutsume autoga tulles sõitu jagama ning sõpru auto peale võtma. Festivaliala kõrval, Vabaduse platsi vastas, Maadlusmaja ees on rattaparkla, võimalus on suured pakid festivali pakihoidu jätta. Julgustame festivali ajal väikelinnas Viljandis liikuma jala, et linnakeskkonnast parim elamus saada. Linnas on ka BOLT tõukerattad.

ENERGIA
Teeme samme selle suunas, et festival kasutaks rohkem taastuvat energiat. Koostöös Solarstone’iga töötab päikeseenergia abil käsitööhoov ja telefoni laadimispunkt Jaani kiriku kõrval.

LIGIPÄÄSETAVUS JA TURVALISUS

Soovime, et meie festival oleks ligipääsetav kõigile ja kõigil oleks meie juures turvaline olla. Oleme kodulehe teinud muuhulgas sobivaks vaegnägijatele. Festivalile on oodatud kõik külastajad, nägemispuudega inimeste saatjatele on festival tasuta.

VÕRDSUS

Meie festivalile on oodatud kõik. Sõltumata nahavärvist, soost, vanusest. Meie jaoks on olulised Eesti paikkondlik kultuur ja traditsioonid. Teeme kõik, et neid edasi kanda, väärtustada ning hoida. Samavõrra peame lugu teistest maailma kultuuridest ning kutsume festivalile erinevate kultuuride ja traditsioonide esindajad, et tutvustada ja hoida maailma mitmekesisust.

KUIDAS SAAD KÜLASTAJANA KAASA AIDATA JÄTKUSUUTLIKUMA FESTIVALI ÕNNESTUMISELE?


  • Kasuta toidunõudsid ja joogitopsi korduvalt! Tule oma tugevast materjalist nõudega ja pese neid nõudeloputuspunktis. Kui sul oma nõud kaasas pole, saad festivali alal panditasu makstes söögi-joogi Eesti Pandipakendi pandinõusse - ka neid nõusid võid vahepeal loputada nõudeloputuspunktis ning kui festivalilt koju lähed, saad nõud tagastuspunkti viies pandiraha tagasi.
  • Pudelivee asemel tarvita kraanivett - veevõtupunktid leiad tunnuskujunduse järgi festivalialalt.
  • Vali õige konteiner toidujäätmete, komposteeruvate nõude, pandipakendi ja segajäätmete jaoks! Peomeeleolus võib see olla päris keeruline, aga nii aitad meil võimalikult palju komposteeritavaid jäätmeid komposteerimisse ning pandipakendit tagasi ringlusse saata!  
  • Kasuta transpordiks keskkonnasäästlikke lahendusi - tule jala, rattaga, rongiga, bussiga või kui tuled autoga, siis võta auto peale ka Viljandisse suunduvad sõbrad.

MIDA SAAD PÄRAST FESTIVALI KODUS ÄRA TEHA


  • Loodame, et Viljandi pärimusmuusika festival annab meie sõpradele ja külastajatele positiivse tõuke keskkonnasäästlike harjumuste alustamiseks, jätkamiseks või süvendamiseks! Seepärast kutsume üles kuni järgmise festivalini võtma plaani vähemalt ühe uue harjumuse juurutamise!
  • Kui sinu majapidamises on üle terveid, puhtaid ja kasutuskõlblikke riideid, mööblit, kodutarbeid vms, siis suuna need taaskasutusse. Heaks võimaluseks on annetada asjad Uuskasutuskeskusele, kogumisaktsioone näiteks puuetega inimeste heaks korraldavad ka heategevusorganisatsioonid.
  • Kas sind väsitab see, et prügikast saab liiga tihti toidupakendit täis, aga päris täpselt ei tea, kuidas pakendivabamalt elada? Häid nippe selleks jagatakse näiteks Facebooki grupis Pakendivaba poodlemine.
  • Väldi ühekordseid nõusid! Kõige lihtsam on soetada endale kvaliteetne taaskasutatav termostops ja osta tee peale sooja jooki kaasa just sellesse.
  • Vali keskkonnasäästlik liikumisviis ja võimalusel liikle jala või jalgrattaga, jaga sõiduautot sõpradega või kasuta ühistransporti!