Jätkusuutlik festival

Meile on oluline korraldada festivali keskkonnasõbralikult ja jätkusuutlikult. Hoolime keskkonnast, enda ökoloogilisest jalajäljest ning jätkusuutlikkuse sotsiaalsetest aspektidest.

2019.a. Viljandi pärimusmuusika festivalil pöörame tähelepanu:

  • Materjalide taaskasutusele
  • Jäätmete kogumisele ja sorteerimisele
  • Ökoloogilise jalajälje vähendamisele ning hüvitamisele
  • Ligipääsetavusele ja turvalisusele
  • Alternatiivsetele transpordiliikidele
  • Võrdsusele

TAASKASUTUS

Festivali lavade ja festivaliala kaunistamiseks kasutame taaskasutusmaterjale. Enamus materjale on üle elanud juba mitu festivali ja elavad erinevas vormis mitu festivali veel. Vajadusel korraldame kogumisaktsioone, et Viljandlaste ja meie sõprade seisma jäänud riideid, CD plaate jms. festivali korraldamisel ära kasutada.

ETNO laagri noored muusikud saavad ühtse riietuse kodust kaasa võetud särkidele uue elu andmisega, trükkides neile peale ETNO logod.

Loome taaskasutuse põhimõtetel mitmeid festivali omatooteid. Näiteks varem kasutatud kangasbänneritest valmivad koostöös MTÜ-ga Töötoad (mis keskendub psüühiliste erivajadustega toimetuleku- ja kohanemisraskustega inimestele töötamisvõimaluste ja töökohtade loomisele) folgilistele kangaskotid. Koostöös Viljandi Kultuuriakadeemia Rahvusliku Käsitöö osakonnaga oleme varasemate aastate T-särgid ümbertöödelnud neile uued mustrid peale trükkides või neist näiteks hoopis teised festivali omatooted loonud.

Pakume puhast joogivett kõigile ning kutsume üles enne festivali ja festivali ajal täitma oma pudelit või topsi korduvalt, vähendades nii plastpudelis vee müüki festivalil.

JÄÄTMETE KOGUMINE JA SORTEERIMINE

Toitlustajate valikul on üheks meie kriteeriumiks biolagunevate nõude kasutamine serveerimisel. Enamik toitlustajaid on selle põhimõttega liitunud. Eesrindlikumad toitlustajad kasutavad jookide serveerimisel korduvkasutatavaid topse. Pöörame tähelepanu jäätmete liigiti kogumisele ning nõuame seda ka meie festivali toitlustajatelt. Kogume liigiti kokku pakendipapi ja -kile, biojäätmed, õli, klaasi. 

ÖKOLOOGILINE JALAJÄLG

Ökoloogilise jalajälje vähendamine ning hüvitamine

LIGIPÄÄSETAVUS JA TURVALISUS

Soovime, et meie festival oleks ligipääsetav kõigile ja kõigil oleks meie juures turvaline olla. Oleme kodulehe teinud muuhulgas sobivaks vaegnägijatele. Festivalile on oodatud kõik külastajad, nägemispuudega inimeste saatjatele on festival tasuta.

ALTERNATIIVSED TRANSPORDILIIGID

Soovitame festivalile tulekuks alternatiivseid ja keskkonnasäästlikke lahendusi ja võimalusi. Viljandisse sõidab Folgirong, koostöös Hansa Liinidega pakume festivali passiomanikele Viljandisse ja koju tagasi jõudmiseks soodustust, peasissepääsu juures on rattaparkla, võimalus on suured pakid festivali pakihoidu jätta. Julgustame festivali ajal väikelinnas Viljandis liikuma jala, et linnakeskkonnast parim elamus saada.

VÕRDSUS

Meie festivalile on oodatud kõik. Sõltumata nahavärvist, soost, vanusest. Meie jaoks on olulised Eesti paikkondlik kultuur ja traditsioonid. Teeme kõik, et neid edasi kanda, väärtustada ning hoida. Samavõrra peame lugu teistest maailma kultuuridest ning kutsume festivalile erinevate kultuuride ja traditsioonide esindajad, et tutvustada ja hoida maailma mitmekesisust.

Jätkusuutlikku festivali aitab korraldada: