Jätkusuutlik festival

Meile on oluline korraldada festivali keskkonnasõbralikult ja jätkusuutlikult. Hoolime keskkonnast, enda ökoloogilisest jalajäljest ning jätkusuutlikkuse sotsiaalsetest aspektidest. 

Kõige lihtsamalt öeldes: ainult sel viisil saame suursündmust korraldades hoida looduskeskkonda, kus Eesti pärimuskultuur on sündinud ja elab. Nii saame täita festivali põhilist eesmärki: hoida Eesti muusikalist emakeelt ja rikastada nii maailma.

Suursündmustel on paratamatult oluline mõju keskkonnale, näiteks jäätmete tekkimise kaudu. Keskkonnast ning oma ökoloogilisest jalajäljest hoolides võtame ise vastutuse ning loodame anda positiivset eeskuju ka oma külastajatele.

Olgu öeldud, et jätkusuutlikkus ei tähenda Viljandi pärimusmuusika festivali jaoks aga ainult keskkonnahoidu, vaid ka hoolimist, avatust ja tolerantsust.

2019.a. Viljandi pärimusmuusika festivalil pöörasime tähelepanu:

 • Materjalide taaskasutusele
 • Jäätmete vähendamisele kogumisele ja sorteerimisele
 • Ligipääsetavusele ja turvalisusele
 • Alternatiivsetele transpordiliikidele
 • Võrdsusele

TAASKASUTUS


Festivaliala ja lavade kaunistused on sündinud taaskasutatud materjalidest, millest suur osa on üle elanud juba mitu festivali ning loodetavasti jätkub nende eluiga veel mitmelgi festivalil tulevikus. 2019. aasta festivali kujunduse loomiseks korraldasime viljandlaste ja meie sõprade seas kogumisaktsiooni ning korjasime vanu CD-plaate, vinüüle, aga ka seisma jäänud riideid. Ka mitmed festivali omatooted sünnivad taaskasutuse põhimõttel, näiteks folgiliste kangaskotid, mille valmistamisel on meile abiks MTÜ Töötoad. MTÜ Töötoad tegeleb psüühiliste erivajadustega toimetuleku- ja kohanemisraskustega inimestele töötamisvõimaluste ja töökohtade loomisega.

LIGIPÄÄSETAVUS JA TURVALISUS

Soovime, et meie festival oleks ligipääsetav kõigile ja kõigil oleks meie juures turvaline olla. Oleme kodulehe teinud muuhulgas sobivaks vaegnägijatele. Festivalile on oodatud kõik külastajad, nägemispuudega inimeste saatjatele on festival tasuta.

ALTERNATIIVSED TRANSPORDILIIGID

Soovitame festivalile tulekuks alternatiivseid ja keskkonnasäästlikke lahendusi ja võimalusi. Viljandisse sõidab Tallinnast rong ja on suuremate linnadega väga hea bussiühendus. Kutsume autoga tulles sõitu jagama ning sõpru auto peale võtma. Peasissepääsu juures on rattaparkla, võimalus on suured pakid festivali pakihoidu jätta. Julgustame festivali ajal väikelinnas Viljandis liikuma jala, et linnakeskkonnast parim elamus saada.

VÕRDSUS

Meie festivalile on oodatud kõik. Sõltumata nahavärvist, soost, vanusest. Meie jaoks on olulised Eesti paikkondlik kultuur ja traditsioonid. Teeme kõik, et neid edasi kanda, väärtustada ning hoida. Samavõrra peame lugu teistest maailma kultuuridest ning kutsume festivalile erinevate kultuuride ja traditsioonide esindajad, et tutvustada ja hoida maailma mitmekesisust.

KUIDAS SAAD KÜLASTAJANA KAASA AIDATA JÄTKUSUUTLIKUMA FESTIVALI ÕNNESTUMISELE?


 • Võta festivalile kaasa oma joogiveepudel, -tops või toidunõu (NB! Turvalisuse huvides olgu need tugevast materjalist!). Uuri toitlustajatelt soodustuse kohta - suurem osa neist on andnud teada valmidusest pakkuda allahindlust klientidele, kes tulevad süüa ostma oma nõudega.
 • Pudelivee asemel tarvita kraanivett - veevõtupunktid leiad tunnuskujunduse järgi festivalialalt.
 • Vali jäätmete jaoks õige konteiner! Kogume eraldi konteineritesse toidujäätmed ja komposteeritavad nõud, pandipakendi ja segajäätmed. Peomeeleolus võib see olla päris keeruline, aga nii aitad meil võimalikult palju komposteeritavaid jäätmeid komposteerimisse ning pandipakendit tagasi ringlusse saata!  
 • Kasuta transpordiks keskkonnasäästlikke lahendusi - tule jala, rattaga, rongiga, bussiga või kui tuled autoga, siis võta auto peale ka Viljandisse suunduvad sõbrad.


MIDA SAAD PÄRAST FESTIVALI KODUS ÄRA TEHA


 • Loodame, et Viljandi pärimusmuusika festival annab meie sõpradele ja külastajatele positiivse tõuke keskkonnasäästlike harjumuste alustamiseks, jätkamiseks või süvendamiseks! Seepärast kutsume üles kuni järgmise festivalini võtma plaani vähemalt ühe uue harjumuse juurutamise!
 • Prügi on erinevat sorti ning selleks, et seda tõhusamalt käidelda, peab iga pakend, ravim, tehnika jms minema õigesse kohta. Prügisorteerimise kohta leiad hea juhendi Keskkonnaministeeriumi kodulehelt: https://www.envir.ee/et/jaatmete-sortimine
 • Kui sinu majapidamises on üle terveid, puhtaid ja kasutuskõlblikke riideid, mööblit, kodutarbeid vms, siis suuna need taaskasutusse. Heaks võimaluseks on annetada asjad Uuskasutuskeskusele, kogumisaktsioone näiteks puuetega inimeste heaks korraldavad ka heategevusorganisatsioonid. 
 • Kas sind väsitab see, et prügikast saab liiga tihti toidupakendit täis, aga päris täpselt ei tea, kuidas pakendivabamalt elada? Häid nippe selleks jagatakse näiteks Facebooki grupis Pakendivaba poodlemine.
 • Väldi ühekordseid nõusid! Kõige lihtsam on soetada endale kvaliteetne taaskasutatav termostops ja osta tee peale sooja jooki kaasa just sellesse. 
 • Vali keskkonnasäästlik liikumisviis ja võimalusel liikle jala või jalgrattaga, jaga sõiduautot sõpradega või kasuta ühistransporti!